Vil dekselet/luken bli tyngre ved å bruke gassfjærer?

Ja, dekselet vil hovedsakelig bli tyngre ved bruk av gassfjærer. Det er derfor viktig at du vurderer om dekselet og hengslene er sterke nok før du monterer gassfjærene. Figuren under viser et deksel på 25kg med og uten gassfjærer:

extraforcegasspring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunnen til den høyere kraften er fordi en gassfjær vanligvis fungerer over en kortere momentarm. For å klare å holde hele momentet av dekselet oppe, må er sterkere kraft til.
Gassfjæren har derfor også en forlengelseskraft som er større en vekten på dekselet/luken. For eksempel, gassfjæren har en kraft på opp til 430N eller 43kg. Det er mye mer enn de 25kg dekselet/luken veier.

Hvis du får opp en hengselkraft som er for høy i kalkuleringsverktøyet, kan du senke den ved å velge en lengre gassfjær. Dette vil da fungere over en lengre momentarm og vil derfor
trenge en mindre kraft. Gassfjæren må selvfølgelig passe. Du kan se om gassfjæren passer i utregningsverktøyet eller om du måler det selv på der gassfjæren skal monteres.

 

Posted in: Generelt