Kalkulator: Beregn og design gassfjær til ditt bruk nå!

Gassfjær kalkulator – Sjekk ut vår instruksjonsvideo for mer detaljert informasjon. Last ned gassfjaershop.no

Steg 1 - Sett inn detaljene for det du skal bruke gassfjæren til.

Dette kalkuleringsverktøyet husker dine innstillinger for å gjøre det enklere for deg. Klikk her for å fjerne dem. For å se avanserte alternativer, vennligst klikk . Klikk på bildet som ligner ditt bruk av gassfjær:

Luke spesifikasjoner

mm
mm
mm
kg
°
°

Gassfjær detaljer

°
 

Steg 2 - Regn ut og simuler

Trykk på regn ut for å finne den riktige gassfjæren til dine spesifikasjoner (mål) og simuler for å se om alt er riktig og responderer som forventet. For å se avanserte alternativer, vennligst klikk .

Forhåndsvis montering:

Beklager, din nettleser kan ikke vise dette bildet.

Forhåndsvis 3D / graf:

Steg 3 - Detaljer:

Rediger informasjonen nedenfor for å finne en løsning nøyaktig etter dine ønsker:

Trykk på å legge til produkter i handlekurven.
mm
mm
mm
mm
mm

Montere sylinderrør siden

Type gassfjær

Montere stempelstang siden

Beklager, din nettleser kan ikke vise dette bildet.

Steg 4 - Bestill:

Trykk på å legge til produkter i handlekurven.
 

Forklaring å beregne en gassfjær: 4 steg

Vi har forsøkt å gjøre utregningsverktøyet brukervennlig som mulig, og prøver kontinuerlig å forbedre det. Utregningsverktøyet egner seg veldig godt til vanlige lokk eller luker. Utregningsverktøyet kan også brukes til mindre vanlige prosjekter.

Beregn gassfjær? Hvordar regner jeg ut hvilken gassfjær jeg trenger?

Følg disse trinnene for å beregne gassfjæren:

  1. Bestem deg for hva du skal bruke gassfjæren til.
  2. Legg in dimensjonene til applikasjonen din.
  3. Mål tykkelsen applikasjonen (lokket eller luken).
  4. Finn ut av hvilket materiale den er laget av.
  5. Finn ut hva totalvekten av locket eller luken er.
  6. Bestem posisjonen til dreiepunktet.
  7. Velg hvor mange gassfjærer du vil bruke.
  8. Sjekk vinkelen.

Den detaljerte forklaringen nedenfor kan hjelpe deg med utregningen for din.

Steg 1: inntasting av data
Steg 2: utregningen
Steg 3: justeringer
Steg 4: bestill og monter

Steg 1: inntasting av data

I steg 1 skriver du inn følgende informasjon om luken:

Det er viktig at du oppgir de forespurte dataene nøyaktig som mulig. Beregningsverktøyet kan da beregne en gassfjær nøyaktig som mulig og bestemme punktene hvor gassfjæren skal festes. Når du klikker et spørsmålstegn vil du se en kort forklaring hva du skrive inn. Først av alt du klikke bildet som ligner mest søknaden din. Det første bildet gjelder for eksempel en lekekasse. Det andre bildet en markedsbod. Det tredje bildet gjelder en kasse som står i vinkel. Det fjerde bildet gjelder for eksempel en hestehenger. For beregningen er bildene 1 og 4 faktisk de samme. Bare visualiseringen og simuleringen samsvarer bedre med din faktiske applikasjon.

Under steg 1 vil du se at målsatt luke vises når du skriver det inn i simuleringen. sjekk simuleringen nøye. Da vil du umiddelbart se om du har skrevet det riktig.

Lengde [mm] 

Med lengden dekselet mener vi avstanden fra hengslet luken til fronten av luken. Den lengste siden er ikke automatisk lengden luken. Vær forsiktig du ikke forveksler lengde og bredde. Den røde linjen i figuren nedenfor viser lengden slik vi definerer den i vårt beregningsverktøy. 

Calculation gas spring length of cover

Lukket vinkel [grader]

Med en normal boks er den lukkede vinkelen vanligvis 0 grader (fordi dekselet da er horisontalt) og med en markedsbod -90 grader (fordi dekselet er vertikalt når det er lukket). Dette kan selvsagt variere fra applikasjon til applikasjon. Last ned vår papirvinkelmåler her  eller mål lukkevinkelen og åpnevinkelen med mobiltelefonen eller nettbrettet. For å gjøre dette, til gassfjaershop.no/am med nettbrettet eller telefonen. 

Vekt [kg] 

Skriv inn vekten hele luken her. Det er best at du løsner luken og veier det vekten. Hvis luken ikke kan løsnes, kan du finne tilnærmet/ca vekt som følger. Pass at luken er horisontalt og vei den ene siden med en vekt hvor mye denne siden veier. Den totale vekten dekselet er da 2x denne vekten. Merk: Denne metoden fungerer bare for en enkel rektangulær luke.

gasveer berekenen gewicht

Totalvekt [kg] = 2 x 12,5 kg = 25 kg

Antall gassfjærer

Velg antall gassfjærer du vil bruke. Vanligvis brukes to gassfjærer: en hver sin side av luken. Det er også mulig å bruke en gassfjær, men da er det en sjanse for at luken vil bli skjev eller ikke lukke selg helt nær der gassfjæren ligger. Dette vil være mindre sannsynlig hvis du plasserer gassfjæren midt luken. Selv da er det viktig at luken er stivt nok slik at luken ikke bøyer seg begge sider.

Bredde [mm] 

Med bredden luken mener vi den siden av luken der hengslene er festet. Ikke forveksle dette med lengden luken. Den røde linjen i figuren under viser bredden.

gasveer berekening breedte

Høyde [mm] 

Skriv inn høyden luken her. Med en luke som bare består av et brett, mener vi tykkelsen brettet. Hvis en luke også har kanter, du også ta hensyn til disse kantene. skriv inn den totale høyden (inkl. kanter) luken. Den røde linjen i figuren nedenfor viser høyden dekselet.

gasveer berekening dikte

Lukket vinkel [grader] 

Med en normal boks er den lukkede vinkelen vanligvis 0 grader (fordi dekselet da er horisontalt) og med en markedsbod -90 grader (fordi dekselet er vertikalt når det er lukket). Dette kan selvsagt variere fra applikasjon til applikasjon. Last ned vår papirvinkelmåler her  eller mål lukkevinkelen og åpnevinkelen med mobiltelefonen eller nettbrettet. For å gjøre dette, til gassfjaershop.no/am med nettbrettet eller telefonen. 

Plasser dreiepunkt (avansert)

Angi her hvor hengslet luken er plassert når luken holdes horisontalt (bunn, topp, midt eller selv spesifisert). Det “Justert” alternativet blir tilgjengelig når du skrur på avanserte valg. HvisJustert” er valgt, vises et ekstra trinn der hengslets posisjon kan justeres manuelt:

Når 100 legges inn i x-posisjonen, vil hengslet forskyves 100 mm horisontalt bort fra luken. Når -100 er angitt, vil hengslet skifte 100 mm horisontalt mot luken (slik at hengslet da vil være “et sted” i luken). Når 100 er angitt i y-posisjonen, vil hengslet bevege seg 100 mm oppover. Hvis -100 mm skrives inn, vil hengslet bevege seg 100 mm ned. Den grønne firkanten i simuleringen viser hengselets posisjon. sjekk nøye om dette er den virkelige posisjonen.

Lukens materiale

Skriv inn hva slags materiale luken er laget av. grunnlag av materialets spesifikke vekt kontrolleres det om lukens totale vekt samsvarer med de angitte dimensjonene luken. Hvis beregningsverktøyet ser at totalvekten er for lett for disse dimensjonene, vil beregningsverktøyet gjøre luken til et hult luken. Dette betyr at høyden luken forblir den samme, men at luken har kanter og er hult. Dette påvirker tyngdepunktet til luken, men også det valgte monteringsmaterialet og monteringspunktet luken. Sjekk nøye om simuleringen viser den virkelige situasjonen. Først da kan utregningsverktøyet beregne riktig gassfjær. Hvis du legger inn “Annet” som materiale, blir ikke omslaget hult i beregningsverktøyet, men forblir solid. 

Endre tyngdepunkt (avansert)

Hvis du merker av i denne boksen, vil du se et ekstra trinn:

Hvis alle dataene som ble lagt inn i steg 1 samsvarer med den faktiske situasjonen, er det bedre å ikke merke av i denne boksen. Tyngdepunktet vil da beregnes automatisk. Tyngdepunktet (svart-hvit sfære i simuleringen) vil være nær sentrum av luken. Bare hvis tyngdepunktet luken er et annet sted, kan du indikere hvor dette skal være plassert i dette ekstra alternativet. Prøv å bestemme dette nøyaktig som mulig og skriv inn dette dette trinnet.

x-posisjon

x-posisjonen (i mm) kan du inn der tyngdepunktet er horisontalt i forhold til dreiepunktet luken, hvis du holder luken horisontalt. Med et normalt rektangulært luke 750 mm langt, vil standardverdien være 375 mm. Hvis for eksempel luken er litt vektet i enden, du derfor øke x-posisjonen, slik at tyngdepunktet også ligger litt mer i enden av luken.

gasveer berekenen zwaartepunt x-positie
Y posisjon 

Ved y-posisjonen (i mm) kan du inn der tyngdepunktet er vertikalt i forhold til dreiepunktet luken, hvis du holder luken horisontalt. Med et normalt rektangulært luke 25 mm langt, vil standardverdien være 13 mm (avrundet). For eksempel, hvis noe er montert toppen av luken, du øke y-posisjonen. Legg merke til at y-posisjonen beregnes fra lukens rotasjonspunkt og derfor ikke fra bunnen av luken(som ofte kan falle sammen hvis hengselposisjonen er “under“). 

gasveren berekenen zwaartepunt y-positie

Steg 2: beregningen

Klikk regn ut” i steg 2 hvis dataene som ble lagt inn i steg 1 er riktige og du har sjekket simuleringen. Etter at utregningen er utført, vil du se luken med gassfjær(er) i simuleringen.

Det er forskjellige knapper over simuleringen. Hvis du klikker “simuler åpningvil du se hva som skjer når luken åpnes. Hvis en hånd er synlig luken, betyr det at kraft fortsatt påføres for hånd. Den tilsvarende kraften er indikert med den blå pilen ved siden av hånden. Pilens retning viser retningen som denne kraften brukes i. Til slutt forsvinner hånden og luken åpnes automatisk. Hvis du klikker “simuler lukkingvil du se hva som skjer når du lukker luken. Den siste delen vil hånden forsvinne igjen, noe som betyr at luken lukkes automatisk.

Du kan også betjene luken med musen ved å klikke det og holde nede knappen. Du vil også se hva som skjer når du hever eller senker luken. Den blå pilen viser alltid hvilken håndkraft som fortsatt er nødvendig for å holde luken i denne posisjonen og i hvilken retning. Når du slipper luken, åpnes det, lukkes eller forblir i samme posisjon. Hvis du klikker Monteringstegning“, kan du lagre og/eller skrive ut monteringstegningen. 

Graf

Du ser et 3D-bilde av luken med gassfjærer. Hvis du klikker “Graf”, vil du se en graf i stedet for 3D-bildet med kraft og moment som spiller i denne applikasjonen hvis luken holdes i forskjellige vinkler.

Momentet (kraft ganger arm målt fra hengselet) luken i Newton-meter (Nm) og moment (også målt fra hengslet målt i Nm) av gassfjærene virker i motsatt retning, og etterlater deg med et moment i en av de to retningene. Det du har igjen er kraften (i N) som du fortsatt bruke for hånd for å holde luken i den bestemte vinkelen. Det er derfor forskjellig i alle vinkler der luken holdes. 

Blå pil med manuell kraft for hånd 

Manuell kraft for hånd kan også sees i 2D-simuleringen ved den blå pilen. Hvis lukens moment (den grønne linjen) og momentet til gassfjærene (den røde linjen) krysser hverandre i grafen, er det ikke nødvendig med manuell kraft (den blå linjen). Det er to røde linjer. Dette har å gjøre med det faktum at innsetting av en gassfjær bruker mer kraft enn forlengelsen av gassfjæren, grunn av friksjonen som da overvinnes. Et rødt område vises derfor i grafen. Hvis den grønne linjen faller i det røde området, vil luken derfor forbli i den posisjonen. 

Fordi innsettingen av gassfjærene er tyngre enn forlengelsen av gassfjærene, vil det også bli opprettet to blå linjer og et blått område. Dette skyldes at den manuelle kraften også være større når gassfjærene skyves inn (lukker luken) sammenlignet med glidningen ut av gassfjærene (når luken åpnes). 

Eksempel

La oss ta en titt eksemplet ovenfor. Luken holdes 46 grader. En manuell kraft 2,8 kg er fortsatt nødvendig for å holde luken i den posisjonen, ellers åpnes luken ytterligere automatisk. Hvordan lese 2,8 kg fra grafen? Gitt at 1kg = 9.81N. 2,8 kg er 2,8 x 9,81 = 27,47 N. Det kan du se i grafen ved siden av den blå firkanten. Du kan ignorere det i grafen det heter -27.47N ( negativt). Det er besluttet å kalle kraften negativ for å lukke luken og positivt for å åpne luken. Den blå firkanten er den nedre blå linjen, fordi gassfjæren er satt inn og at den derfor er tyngre enn å skli ut. 

Dekselet er 750 mm = 0,75 m langt. i Nm (Newton meter) er den manuelle kraften enden av luken 27.47N x 0.75m = 20.60Nm. Det er også forskjellen mellom den røde firkanten (momentet til gassfjærene i Nm) og den grønne firkanten (lukens moment i Nm). Rødt er nemlig ca. 80 Nm og grønt ca. 60 Nm.

Vis åpnet 

Hvis du merker av i boksen “åpen luke“, viser simuleringen posisjonen til luken og gassfjæren når luken er åpen. Den blå pilen enden av luken viser kraften du trykke med hånden for å lukke luken. Dette er tilfellet hvis den blå pilen peker i retning av lukking (dette vil normalt være tilfelle). Hvis pilen er i åpningsretningen, er noe sannsynligvis galt. Luken vil da ikke forbli åpent av seg selv. En hånd vil også være synlig, for da luken støttes for hånd for å forhindre at det smeller. Den valgte gassfjæren er sannsynligvis for lett for luken med den valgte kraften. Dette krever ekstra oppmerksomhet.

Vis stengt

Hvis du merker av i boksen “lukk luken“, viser simuleringen posisjonen til luken og gassfjæren når luken er lukket. Den blå pilen enden av luken viser kraften som du trykke manuelt for å åpne luken. Dette er tilfellet hvis den blå pilen peker i åpningsretningen (dette vil normalt være tilfelle). Hvis pilen er i retning av å lukke, er noe sannsynligvis galt. Luken vil da ikke forbli lukket av seg selv. En hånd vil da også være synlig, for da lokket holdes lukket for hånd, slik at luken ikke åpnes igjen automatisk. Den valgte gassfjæren med den valgte kraften er sannsynligvis for sterk for luken. Dette krever ekstra oppmerksomhet.

Maksimal kraft dreiepunktet

Simuleringen spesifiserer den maksimale kraften som skal påføres hengslene luken når gassfjærene er montert. Ved å plassere gassfjærer, kreves det mer av hengslene. Kraften som vises her er en indikasjon hvor sterke hengslene skal være. Du kanskje installere sterkere hengsler.

Steg 3: justeringer

Hvis simuleringen allerede viser nøyaktig hva du ønsket, trenger du i prinsippet ikke å endre noe, og du kan godta det for varsling. I steg 3 kan du imidlertid også finjustere beregningen slik at den blir enda mer som du ønsker. Det er ikke bare én løsning. Det finnes mange løsninger. Hvis du endrer noe i steg 3, trenger du ikke å klikke beregn igjen i steg 2. Simuleringen og beregningen endres også automatisk. Hvilken informasjon som er i steg 3 og hva som eventuelt kan endres vil bli forklart her.

Type gassfjær

Dette er typen gassfjær som velges sammen med pris gassfjær. For eksempel 8-19-200 | 604.00 kr. Tallet 8 står for 8mm diameterstang, tallet 19 står for 19mm sylinderet (den svarte delen av gassfjæren) og 200mm står for slaget av gassfjæren ( lengden stangen som kan trekke seg tilbake).

Hvis du skal beregne en gassfjær, og den foreslåtte gassfjæren er ganske dyr, kan du også velge en billigere gassfjær som har mer eller mindre samme lengde som den foreslåtte gassfjæren. muligens en gassfjær med samme diameter, men deretter et litt lengre eller kortere slag, eller en gassfjær med en annen diameter. Jo større diameteren er, desto mer kraft kan gassfjæren ha. 4-12 kan være opptil 200N, 6-15 kan opptil 450N, 8-19 kan opptil 800N, 10-23 kan opptil 1250N og 14-28 kan opptil 2500N.

Generelt holder det at jo lenger gassfjærene ( med et større slag), jo mindre kraft hengslene dekselet. Ofte vil en litt lengre eller litt kortere gassfjær gjøre liten forskjell for resultatet. Du kan alltid sjekke det i simuleringen etter at du har valgt den andre gassfjæren. Når du har valgt en annen gassfjær, vil beregningsverktøyet umiddelbart beregne med denne gassfjæren.

Kraft gassfjær

Du kan ikke se den beregnede kraften her. Du kan bare se dette ordrebekreftelsen. Du ser en + og en – stående. Beregningsverktøyet har beregnet en kraft, og med + ogkan du endre kraften i trinn. For 6-15, 8-19 og 10-23 gjøres dette i trinn 20N, for 4-12 gjøres det i trinn 10N og for 14-18 gjøres det i trinn 50N. Hvis du for eksempel liker beregningen, men du vil at luken skal åpnes litt lettere og lukkes tyngre, kan du klikke + en gang. I simuleringen vil du umiddelbart se hva som skjer med de forskjellige håndkreftene. det er ofte tilfelle: jo lettere luken åpnes, jo tyngre lukkes luken, og omvendt.

Ubrukte slag [mm] (avansert)

Dette er slaget gassfjæren som ikke vil bli brukt. Minste ubrukte slag er 10 mm. Det er alltid rom for litt lek hvis gassfjærene ikke er montert mm. Noen ganger kan det være praktisk å øke denne avstanden. Dette er for eksempel tilfelle hvis stedet for å montere gassfjæren er bedre. Men jo mindre du velger denne verdien, jo mer gjør du nyttig bruk av slaget av gassfjæren. Vi anbefaler deg derfor å holde deg nær 10 mm.

Vedleggspunkt 1 eller 2 i figur (avansert)

Med hvert A-mål tilhører to punkter “den faste verden” der gassfjæren kan festes. Velg her som passer deg best. Vær oppmerksom at noen valg faktisk ikke er mulige fordi gassfjæren og luken da kolliderer. Beregningsverktøyet tar ennå ikke hensyn til dette, men det velger det mest sannsynlige alternativet.

Roter knapper (avansert)

steg 3 er det også to rotasjonsknapper. Med disse knappene kan du rotere gassfjærene både til venstre og til høyre. Funksjonen til gassfjærene vil da være nøyaktig den samme. Gassfjærene roteres en slik måte at håndkraften forblir nøyaktig den samme. Dette kan være svært nyttig for å montere gassfjæren et annet sted enn vist, mens lukens oppførsel forblir den samme som beregnet. Et eksempel her er en murphy seng, hvor gassfjæren er montert overluken“, i dette tilfellet sengen. Med beregningsverktøyet kan du beregne en gassfjær ved å rotere gassfjæren 180 grader rundt dreiepunktet sengen i steg 3.

Monteringssylinder side 

Velg her monteringsdelene som skal monteres sylinder siden av gassfjæren. Det er da den tykkere delen av gassfjæren. Dette er vanligvis monteringsdelen du monterer luken. Sylinderet faktisk rettes oppover for å oppnå riktig smøring av gassfjæren. Ofte er det nødvendig med en fotbrakett for å feste sylinderet. Med en forbrakett kann du som oftsest fest den rett i luken. Hvis luken har kanter, kan du velge en sidebrakett. 

Monteringsstang side 

Velg her monteringsdelene som skal monteres (stempel) stangen til gassfjæren. Vanligvis er det monteringsdelen du monterer den “faste verden“. En sidebrakett er ofte nødvendig der. Stangen vendes nedover for riktig smøring av gassfjæren.

A-mål [mm]

A-målet er avstanden fra dreiepunktet til festepunktet til gassfjæren luken “i lengderetning av lukent” i mm. Å gjøre A-ålet litt mindre gjør det ofte litt lettere å åpne og lukke luken. Det er imidlertid også ofte ønskelig at gassfjærene lukker luken ordentlig, slik at luken ikke åpnes automatisk grunn av vind eller svært høye temperaturer.

B-mål [mm]

B-målet er avstanden fra dreiepunktet til gassfjærfestepunktet luken “i tykkelsesretning luken” i mm. Hvis du bruker et øye med en forbrakett, er avstanden fra bunnen av luken til dreiepunktet til gassfjæren 20 mm. Beregningsverktøyet viser da -20mm som et B-mål, men detkan ignoreres. Dette indikerer bare at dreiepunktet er “underdreiepunktet luken. Hvis B-målet er positivt, er dreiepunktet til gassfjærenoverdreiepunktet luken.

C-mål [mm] 

C-målet er den horisontale avstanden mellom dreiepunktet luken og festepunktet til gassfjæren til den “faste verden“. Avstand til sentrum av øyet eller ballen. Du kan justere målet ved å klikke på boksen ved siden av «Endre C og/eller endre D» og velge en annen posisjon for C og/ellerD målet i 2D figuren. Når markøren endres til et ➕, kan du trykke og gassfjæren vil flytte seg til denne posisjonen. Når den er flyttet, sjekk nøye om lokket oppfører seg som ønsket. Ikke alle posisjoner av gassfjæren resulterer i det beste resultatet i forhold til hvordan gassfjæren oppfører seg.

D-mål [mm] 

D-målet er den vertikale avstanden mellom dreiepunktet og festepunktet til gassfjæren til den “faste verden“. Avstand til sentrum av øyet eller ballen. Du kan justere målet ved å klikke på boksen ved siden av «Endre C og/eller endre D» og velge en annen posisjon for C og/ellerD målet i 2D figuren. Når markøren endres til et ➕, kan du trykke og gassfjæren vil flytte seg til denne posisjonen. Når den er flyttet, sjekk nøye om lokket oppfører seg som ønsket. Ikke alle posisjoner av gassfjæren resulterer i det beste resultatet i forhold til hvordan gassfjæren oppfører seg.

Steg 4: bestilling og montering

Ønsker du å beregne en gassfjær og bestille direkte? I trinn 4 ser du de valgte gassfjærene med monteringsdeler sammen med prisene. Vi anbefaler deg å sjekke alt nøye og lagre eller skrive ut monteringstegningen direkte. Du kan deretter klikke handlekurven med plusstegnet. De beregnede gassfjærene sammen med de valgte monteringsdelene vil da ende opp i handlekurven. Etter at du har sjekket innholdet i handlekurven, kan du legge inn bestillingen.