Viktige informasjon ved montering av gassfjærer

  • Pass på at sylinderfestet er skrudd godt på, men unngå en for stram installasjon. Om nødvendig kan sylinderens endefester smøres for å oppnå lavere friksjon og en økt levetid.
  • Pass på at stempelstangen ikke setter seg fast (for lange slaglengder/produkter, må et ekstra lager/guide være tilgjengelig. Henging, bøying og vridning må unngås).
  • Bare aksiallaster er tillatt (risiko for bøying). Kryss eller vridningskrefter må ikke forekomme.
  • Påskrudde fester (øyefeste osv.) må være skrudd helt inn og hvile godt på flaten hvis nødvendig. Eventuelle løse fester må være skrudd helt på før installasjonen. Skulle vibrasjon oppstå, må beslagene være sikret mot vridning (ved liming).

Vårt konfigureringsverktøy viser alle målene på en gassfjær. Hvis du skal erstatte en gassfjær kan du prøve deg frem med konfigureringsverktøy for å finne en som passer.