Har det noe å si hvor jeg plasserer hengslene?

Det er best å plassere hengslene mest mulig på linje med hverandre. Kraften som kommer fra gassfjæren, kan ledes gjennom hengselen til hvilken som helst ikke-bevegelig del.

Hvis hengslene ikke er plassert på linje med hverandre vil vekten fra dekselet eller luken lede kraften ved en tverrgående bevegelse gjennom hengselen. Når dekselet eller luken har en gjennomgående stivhet (som en hard tre planke, stål, osv.), er det ikke noe problem. Hvis dekselet eller luken en strukturert som en ramme (uten gjennomgående stivhet), er dette et problem som krever oppmerksomhet!

For å forhindre en ujevn belastning på hengslene, er det ønskelig at hengslene blir plassert symmetrisk i forhold til de monterte gassfjærene.

Posted in: Montere gassfjærer