Hvordan kan jeg redusere overdreven kraft på dreiepunktet på mitt deksel eller luke?

excessiveforce-pic-1

Årsaker til at dette kan skje:

  • Hengslene er ikke sterke nok til å lede kraften til de ikke-bevegelige delene
  • At hengslene ikke er godt nok festet til dekselet, luken eller til den ikke-bevegelige delen
  • At dekselet eller luken selv ikke er konstruert til å være sterk nok der hengslene er festet.

Når du plasserer hengslene bør du være oppmerksom på:

  • Antall hengsler = Antall gassfjærer
  • Antall hengsler: minimum 2 stykker
  • Men, når kun en gassfjær blir brukt bør det brukes 3 hengsler. Som du ser i eksempelet nedenfor er gassfjæren montert på midten av lengden av dekselet, det samme er en av hengslene.

 

excessiveforce-pic-2

 

Dermed gjelder følgene: fest et hengsle så godt som mulig i linje med hver gassfjær.

Når denne betingelsen er oppfylt, at lasten (kraften) per hengsel er lik kraften på dreiepunktet delt på antall gassfjærer.

Dette betyr at når vi anvender en gassfjær, hele kraften ved dreiepunktet av dekselet/luken oppgitt i kalkuleringsverktøyet, må være i stand til å bli ledet gjennom en hengsle til den ikke-bevegelige delen.

Imidlertid, når en gassfjær monteres på midten av et deksel/luke uten en tredje hengsel direkte bak gassfjæren, vil kraften i dreiepunktet gitt av kalkuleringsverktøyet likevel bli fordelt over to hengsler, men stivheten av dekselet er nødvendig for å lede kraften til hver sin side av hengslet. En ulempe ved mangel av den tredje hengselen er at dekselet kan bule ut, gassfjæren kan fortsette å utøve et konstant trykk selv når dekselet er lukket. Hvis dekselet/luken er lagd av tre, vil det nok begynne å bule ut og være synlig (tre bøyer seg).

Et spørsmål som kan komme opp i etterkant: ”Er det fornuftig å montere for eksempel fire hengsler hvis jeg skal bruke to gassfjærer?” Svaret til dette er at det er fornuftig, men hengslene som er plassert rett bak gassfjærene vil sammen overføre kraft til dreiepunktet av dekselet, gitt kalkuleringsverktøyet, og ut til den ikke bevegelige delen.

Når alt over er gjort og belastningen per hengsel fremdeles er for høy, hva kan gjøres for å redusere kraften per hengsle?

Svar:

  • Velg en gassfjær med en lengre slaglengde en det du får oppgitt i kalkuleringsverktøyet. Gassfjæren skal da monteres lengre fra dreiepunktet av dekselet og vil derfor også ha mindre kraft slik at den totale reaksjonskraften ved dreiepunktet vil bli lavere.
  • Monter mer robuste hengsler. Dette vil ikke alltid være mulig fordi hengslene må passe i forhold til dekselet. Alternativt til mer robuste hengsler er å montere to hengsler per belastningspunkt, det vil halvere belastningen per hengsle og doble antall skruer.

 

 

Posted in: Montere gassfjærer