Hvordan finner jeg ut av om dekselet/luken har en lukket eller åpen vinkel?

Å fylle inn dekselets vinkel ”lukket vinkel” og ”åpen vinkel” (Start vinkel og slutt vinkel)

Følgene regler – i samsvar med timeviseren – gjelder her:

 • Når klokken viser 12 = 90 grader ….. dekselet står rett opp
 • Når klokken viser 3 = 0 grader ….. dekselet ligger horisontalt …… ”liggende deksel”
 • Når klokken viser 6 = – 90 grader ….. dekselet henger ned vertikalt … ”hengende deksel”

Venstre side av siden: deksel/luke stilingen som kan høre til gruppen ”liggende deksel/luke”:

 • Takluke
 • Lofts luke
 • Boks til leker
 • Kjellerluke
 • Hage boks
 • Lukedeksel
 • Etc.

Høyre side av siden: deksel/luke stilingen som kan høre til gruppen ”hengende deksel/luke”:

 • Solskjermer
 • Luke til salgskjøretøy
 • Sikkerhetsskjerm
 • Markise på hestetrailer/handyman buss
 • Etc.

 

FAQ Rekentool -2- Hoe bepaal ik 'hoek dicht' en 'hoek open' van een klep

* Dekselet roterer fra start vinkel til sluttvinkel (lengden på gassfjæren er da på maksimum)

De mellomliggende vinklene kan fastsettes for eksempel med en vinkelmåler eller ved hjelp av en smart telefon (med en vinkelmåler app.).

VIKTIG!

Ikke aksepter vinkelmåleren eller lesingen av smarttelefonen som den faktiske vinkelen på dekselet.

Men først, finn forskjellen mellom dekselets posisjon og horisontal eller mellom dekselets posisjon og vertikal. Deretter kan den faktiske vinkelen på dekselet i henhold til den forrige uttalelsen.

Dekselets vinkler kan også fastsettes ut i fra måling og beregninger.

Hvordan slike målinger utføres og hvordan beregningen så blir gjort er illustrert i det følgende eksempelet:

A = vinkelmålet av dekselets mål fra horisontal (eller måles fra vertikal i et annet eksempel)

S = hengselsiden av dekselet

L = lenden på dekselet

Beregning av vinkelen på dekselet:

 • Søk på Google: 1+1 → Google viser en kalkulator
 • Trykk på ”Rad” → en knapp ”Deg” dukker opp
 • Trykk opp ”Inv” fulgt av knappen ”sin”
 • Sett inn vinkelmålet → for eksempel: 3.. 0.. 8..
 • Trykk på divisjonstegnet
 • Sett inn lengden på dekselet → for eksempel: 9.. 0.. 0..
 • Tilslutt trykk på ”=”

Resultatet blir vinkelmålet av dekselet med forbehold på om det er horisontal eller vertikal (kommer an på måten du målte) Resultatet: 20.01 à rundet opp til 20 grader, vi omdanner til
dekselets stilling: 0 grader – 20 grader = 20 grader. For dekselets posisjon som vist i eksempelet ved siden av: -90 grader -15 grader = -105 grader

TIPS! Kopier utregningen fra eksempelet for å se om du har forstått prosessen.

Posted in: Kalkulering/beregning