Hvordan måler jeg vekten på mitt deksel/luke?

Hvordan måler jeg vekten på mitt deksel? Med vekt mener vi den faktiske vekten på den ”løse” delen av dekselet (lokket du vil ha hjelp til å løfte). Det beste er å bruke en vekt til å måle. Når det ikke er mulig, eller er svært vanskelig å få målt vekten på den ”løse” delen, står det beskrevet nedenfor hvordan du kan fastsette vekten. Etter vår erfaring vil ikke et estimat av vekten være korrekt nok, vi anbefaler sterkt mot å bare estimere vekten.

  • Med dekselet i horisontal posisjon, fastsett hvilken kraft du trenger for å støtte dekselet med når du tar grep på de ytterste kantene på motsatt side av hengslene. Stå på en vekt som tåler litt når du skal veie dekselet og fastsett den økte vekten når du støtter det horisontale dekselet. (Obs! Dytt den opp mot vertikal retning.)
  • Når det er vanskelig å støtte dekselet med hendene kan du feste et tau i bunnen av dekselet og legge det rundt de ytterste kantene. (Obs! Hold tauet vertikalt.)
  • Men, hvis dekselet er ”lukket” i horisontal stilling, løft dekselet litt under veiingen så dekselet er ”fri” fra overflaten som den tidligere hvilte på.

Ved å gange (multiplisere) den økte vekten i kg med 2 får man generelt et godt overslag på vekten av dekselet.

  • Alternativt kan du veie dekselet på de ytterste kantene på motsatt side av hengslene og støtte den direkte på en badevekt med en linjal eller pinne (legg en plate på vekten først.)
  • Men, hvis dekselet er lukket i horisontal stilling, juster til dekselet er fri fra overflaten som det tidligere hvilte på. Hele lengden skal være ”fri” fra overflaten (lengre linjal eller pinne, tykkere plate på vekten eller sett vekten høyere.)

Vekten som vekten indikerer minus vekten av linjalen eller pinnen og platen skal multipliserer med 2 for å få et godt overslag på vekten.

Posted in: Kalkulering/beregning