Hvorfor er det viktig å måle B? Og hvordan endrer jeg samtidig som jeg opprettholder driften av gassfjæren?

Resultatet fra utregningsverktøyet til mål B, sammen med mål A, viser posisjonen til midten av endefestet av gassfjæren til dekselet.

Begge disse distansene blir vist fra midten av dreiepunktet til dekselet.

Mål A er avstanden målt langs dekselet, og B er avstanden målt vinkelrett på den.

Mål A er en verdi som kommer fra beregningene av gassfjæren, mens mål B er direkte avhengig av avstanden mellom gassfjærenes endefester og overflaten av dekselet.

Utregningsverktøyet setter mål B på grunnlag av den angitte tykkelsen av dekselet og plasseringen av dreiepunktet. Dermed er festepunktet av gassfjæren 20mm bort fra dekselets overflate som er satt som standard.

Nedenfor kan du se noen eksempler av mål B gjort av utregningsverktøyet (A=hengsle på toppen, B=hengsle på bunnen):

B-measure-pic-1

 

Så fort ”kalkuler” er trykket på i kalkuleringsverktøyet (i trinn 2), blir mål B satt av en standard beregningsregel og gassfjæren er kalkulert.

Mål B, som da vises i utregningen, må korrespondere til B lengden fra festepunktet av
gassfjæren siden den til slutt skal monteres på dekselet/luken.

Det kan være at den endelige B avstanden fra festepunktet til gassfjæren er forskjellig fra
den standard beregningen til kalkuleringsverktøyet (A=dreiepunkt):

B-measure-pic-2

Isåfall må mål B justeres.

Hovedårsaken til dette er at gassfjærens feste ved monteringspunktet, som angitt i
utregningsverktøyet mål C og mål D, må være i geometrisk samsvar med den tilbaketrukne
og utvidede gassfjærlengden kombinert med rotasjonen av dekselet (fra ”lukket” vinkel til
”åpen” vinkel).

Før du justerer mål B, legg merke til håndkraften som vist i ”vis åpen” og ”vis lukket”.

Først da juster mål B og forandre på mål A. Mål A skal da forandres til ”åpen” og ”lukket” er
tilbake til de tidligere verdiene for håndkraft.

Hvordan finner jeg ut av om dekselet/luken har en lukket eller åpen vinkel?

Å fylle inn dekselets vinkel ”lukket vinkel” og ”åpen vinkel” (Start vinkel og slutt vinkel)

Følgene regler – i samsvar med timeviseren – gjelder her:

 • Når klokken viser 12 = 90 grader ….. dekselet står rett opp
 • Når klokken viser 3 = 0 grader ….. dekselet ligger horisontalt …… ”liggende deksel”
 • Når klokken viser 6 = – 90 grader ….. dekselet henger ned vertikalt … ”hengende deksel”

Venstre side av siden: deksel/luke stilingen som kan høre til gruppen ”liggende deksel/luke”:

 • Takluke
 • Lofts luke
 • Boks til leker
 • Kjellerluke
 • Hage boks
 • Lukedeksel
 • Etc.

Høyre side av siden: deksel/luke stilingen som kan høre til gruppen ”hengende deksel/luke”:

 • Solskjermer
 • Luke til salgskjøretøy
 • Sikkerhetsskjerm
 • Markise på hestetrailer/handyman buss
 • Etc.

 

FAQ Rekentool -2- Hoe bepaal ik 'hoek dicht' en 'hoek open' van een klep

* Dekselet roterer fra start vinkel til sluttvinkel (lengden på gassfjæren er da på maksimum)

De mellomliggende vinklene kan fastsettes for eksempel med en vinkelmåler eller ved hjelp av en smart telefon (med en vinkelmåler app.).

VIKTIG!

Ikke aksepter vinkelmåleren eller lesingen av smarttelefonen som den faktiske vinkelen på dekselet.

Men først, finn forskjellen mellom dekselets posisjon og horisontal eller mellom dekselets posisjon og vertikal. Deretter kan den faktiske vinkelen på dekselet i henhold til den forrige uttalelsen.

Dekselets vinkler kan også fastsettes ut i fra måling og beregninger.

Hvordan slike målinger utføres og hvordan beregningen så blir gjort er illustrert i det følgende eksempelet:

A = vinkelmålet av dekselets mål fra horisontal (eller måles fra vertikal i et annet eksempel)

S = hengselsiden av dekselet

L = lenden på dekselet

Beregning av vinkelen på dekselet:

 • Søk på Google: 1+1 → Google viser en kalkulator
 • Trykk på ”Rad” → en knapp ”Deg” dukker opp
 • Trykk opp ”Inv” fulgt av knappen ”sin”
 • Sett inn vinkelmålet → for eksempel: 3.. 0.. 8..
 • Trykk på divisjonstegnet
 • Sett inn lengden på dekselet → for eksempel: 9.. 0.. 0..
 • Tilslutt trykk på ”=”

Resultatet blir vinkelmålet av dekselet med forbehold på om det er horisontal eller vertikal (kommer an på måten du målte) Resultatet: 20.01 à rundet opp til 20 grader, vi omdanner til
dekselets stilling: 0 grader – 20 grader = 20 grader. For dekselets posisjon som vist i eksempelet ved siden av: -90 grader -15 grader = -105 grader

TIPS! Kopier utregningen fra eksempelet for å se om du har forstått prosessen.

Hvordan måler jeg vekten på mitt deksel/luke?

Hvordan måler jeg vekten på mitt deksel? Med vekt mener vi den faktiske vekten på den ”løse” delen av dekselet (lokket du vil ha hjelp til å løfte). Det beste er å bruke en vekt til å måle. Når det ikke er mulig, eller er svært vanskelig å få målt vekten på den ”løse” delen, står det beskrevet nedenfor hvordan du kan fastsette vekten. Etter vår erfaring vil ikke et estimat av vekten være korrekt nok, vi anbefaler sterkt mot å bare estimere vekten.

 • Med dekselet i horisontal posisjon, fastsett hvilken kraft du trenger for å støtte dekselet med når du tar grep på de ytterste kantene på motsatt side av hengslene. Stå på en vekt som tåler litt når du skal veie dekselet og fastsett den økte vekten når du støtter det horisontale dekselet. (Obs! Dytt den opp mot vertikal retning.)
 • Når det er vanskelig å støtte dekselet med hendene kan du feste et tau i bunnen av dekselet og legge det rundt de ytterste kantene. (Obs! Hold tauet vertikalt.)
 • Men, hvis dekselet er ”lukket” i horisontal stilling, løft dekselet litt under veiingen så dekselet er ”fri” fra overflaten som den tidligere hvilte på.

Ved å gange (multiplisere) den økte vekten i kg med 2 får man generelt et godt overslag på vekten av dekselet.

 • Alternativt kan du veie dekselet på de ytterste kantene på motsatt side av hengslene og støtte den direkte på en badevekt med en linjal eller pinne (legg en plate på vekten først.)
 • Men, hvis dekselet er lukket i horisontal stilling, juster til dekselet er fri fra overflaten som det tidligere hvilte på. Hele lengden skal være ”fri” fra overflaten (lengre linjal eller pinne, tykkere plate på vekten eller sett vekten høyere.)

Vekten som vekten indikerer minus vekten av linjalen eller pinnen og platen skal multipliserer med 2 for å få et godt overslag på vekten.