Jeg klarer ikke dytte gassfjæren for hånd. Er gassfjæren ødelagt?

Gassfjæren er nok ikke ødelagt. Hvis en gassfjær har 500N (det vil stå skrevet på etiketten) vil det si at den er fylt med 500 Newton som er ca. 500/10 = 50kg. For å presse sammen
denne gassfjæren kreves det mer en 50kg pga. friksjonen av pakningen som som inneholdernitrogengass. Gassfjærer opp til 100N burde være mulig å dytte inn for hånd, men over 100N kan være vanskelig og du kan gjøre skader på gassfjæren. Første gang du skal presse sammen gassfjæren kan det være best å montere den, på denne måten vil dekselet eller luken hjelpe til og gjøre det enklere å presse den sammen for hånd.

Hvis dette ikke fungerer kan du prøve en av følgene:
• Hvis gassfjæren har ligget en stund, kan det være pakningen som holder på nitrogengassen har satt seg litt fast i stangen på gassfjæren. Dette vil føre til at man
trenger mer krefter for å presse sammen gassfjæren.
• Gassfjæren kan ha blitt bestilt med for sterk kraft. Kontroller at du har valgt riktig kraft på ordren din.

Posted in: Generelt